Jakie prace wykonujemy?

Protetyka

Uzupełnienia ruchome:
protezy  osiadające
protezy elastyczne acetal i F.J.P.
protezy szkieletowe

Kompozyt:
korony i mosty na podbudowie metalowej licowane SR Nexco
licówki i korony kompozytowe

szyny wybielające, do fluoryzacji, ochronne

mikroprotezy
uzupełnienia tymczasowe
naprawy protez
dostawianie zębów/klamer
podścielenia/rebazacje/wzmocnienia
klamry estetyczne i elastyczne
modele diagnostyczne

Ortodoncja

Aparaty akrylowe oraz lutowane
płytki Schwarza
aparaty dwuszczękowe
aparaty lutowane
retainery
szyny
utrzymywacze przestrzeni
modele diagnostyczne